USA proti skleníkovým plynům

2.10.2007

Ve svém pátečním projevu shrnul americký prezident Bush postoj vlády Spojených států ke globální změně klimatu. Její stanovisko stručně shrnuje následující doslovný citát: „Sdílíme společnou odpovědnost zredukovat emise skleníkových plynů aniž bych zpomalili hospodářský růst.“ Vzhledem k tomu, že stabilita Spojených států závisí v prvé řadě na zdravém růstu jejich ekonomiky a uvědomíme-li si, jaký stabilizující prvek v současném světě představují, nelze s ním než souhlasit. Jako velmi důležité vnímá dohodu s Indií a Čínou, které jsou mimo Kyótský protokol, přestože patří k velkým znečišťovatelům. Spíše než cestou administrativních zákazů chce podporovat rozvoj nových technologií, které nebudou tolik zatěžovat životní prostředí. Vyzval k založení mezinárodního fondu, který by právě prosazování nových technologií i v méně vyvinutých zemích pomáhal financovat a okamžitě pověřil svého ministra financí Henryho M.Paulsona, aby vedl příslušná jednání na mezinárodní úrovni.

 
Odeslat komentář k článku "USA proti skleníkovým plynům "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "USA proti skleníkovým plynům " e-mailem

Diskuse/Aktualizace