Účinné fotovoltaické články z ferroelektrik

28.9.2011
Schema znázorňuje průběh napětí v závislosti na rozhraní domén ve ferroelektrickém materiálu

Použijeme-li pro konstrukci fotovoltaických článků ferroelektrických materiálů místo dosud běžně užívaných polovodičů, můžeme dosáhnout vyššího napětí a tím i vyššího výkonu. Mechanismem fotovoltaického jevu v oxidu železito bizmutitém se zabývá tým expertů z Lawrence Berkeley National Laboratory a University of California v Berkeley pod vedením Joela Agera. Připravili si tenký film tohoto materiálu s pravidelně se střídajícími doménami (mikroskopické oblasti se shodnou polarizací). K separaci náboje po dopadu fotonu dochází na každém rozhraní domén, takže takto vzniklá napětí se sčítají. Silnější elektrické pole uvnitř materiálu rovněž lépe zabraňuje rekombinaci vznikajících párů elektron –díra, čímž účinnost rovněž narůstá.

Čtenář nuclear 7.10.2011: existují fotopanely, vyrobené z pyritu. Umějí dokonce pohlcovat kromě světla i IR a UV záření. Vyvinula je nějaká soukromá firma, bylo pouze nutné zvládnout obrábění laserem tak, aby vyryl drážky do každé linky pyritu. Při dnešní dostupnosti jak laserových zařízení tak pyritu by teoreticky nemělo nic bránit jejich levné výrobě.

akademon.cz 12.10.2011: O možném využití pyritu jako materiálu pro výrobu fotovoltaických článků jsme v akademonu psali již 22.2.2009. Nicméně v tomto případě se využívá standardního fotovoltaického jevu. Výhodou pyritu je jeho nízká cena ve srovnání s křemíkem nebo arsenidem galitým, nevýhodou nižší účinnost. Pyrit není ferroelektrický materiál a nevytváří domény.

 
Odeslat komentář k článku "Účinné fotovoltaické články z ferroelektrik "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Účinné fotovoltaické články z ferroelektrik " e-mailem

Diskuse/Aktualizace