Účinnější čištění vody

22.7.2009

Tradiční metodou pro přípravu pitné vody ve vodárnách je vločkování. Po přidání a důkladném promísení koagulantů založených na roztocích síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého (vápenné mléko) do čištěné vody vzniká velmi objemná gelovitá sraženina hydroxidu hlinitého, která se shlukuje (koaguluje) do větších částic. Přitom na sebe váže nečistoty z vody. Nakonec se sraženina odfiltruje. May Nyman ze Sandia National Laboratories spolu se svými kolegy ukázal, že nahrazení části hliníku galiem výrazně zvýší účinnost celého procesu. Je zajímavé, že tak se stále dá najít zlepšení tak rozšířeného a dlouho užívaného procesu.

 
Odeslat komentář k článku "Účinnější čištění vody "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Účinnější čištění vody " e-mailem

Diskuse/Aktualizace