Účinnější glykolýza

6.10.2013
struktura sloučenin zmíněných v textu

Metabolismus nově geneticky modifikovaných bakterií Escherichia coli je účinnější než u původních divokých kmenů. Igor W. Borograd z laboratoře prof. Jamesa C. Liaoa z UCLA upravil jejich metabolismus tak, že pyruvát (anion kyseliny pyrohroznové) se přeměňuje na tři molekuly acetylkoenzymu A, což je velmi důležitá látka sloužící k výstavbě řady dalších molekul v buňce. Pyruvát je produktem glykolýzy, několikastupňového chemického procesu, v jehož průběhu se glukóza nebo jiné vhodné cukry přeměňuje na dvě molekuly pyruvátu. V geneticky nemodifikovaných buňkách pyruvát uvolňuje za přítomnosti kyslíku molekulu oxidu uhličitého (dekarboxylace) a vznikají dvě molekuly acetylkoenzymu A. V nově upravených vznikají molekuly tři a žádný CO2 se neuvolňuje. Tato genetická modifikace může podstatně zvýšit účinnost při využití bakterií pro přípravu chemikálii, např. biopaliv.

 
Odeslat komentář k článku "Účinnější glykolýza "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Účinnější glykolýza " e-mailem

Diskuse/Aktualizace