Úloha Ars2 při obnovení neuronálních kmenových buněk

25.2.2012
Struktura zinkového prstu. Zinečnatý kation (zelený) se váže na aminokyseliny histidin a cystein. Obr. Thomas Splettstoesser, GNU free documentation licence.

Zinkový prst je označení pro bílkovinou strukturu, která umožňuje vazbu daných bílkovin hlavně na ribonukleové kyseliny. Má tvar zahnutého prstu, uvnitř něhož se nachází zinkový kation koordinačně vázaný na cysteinový a histidinový zbytek. Protein zinkového prstu Ars2 je znám pro svou úlohu v biogenezi mikroRNA. Další funkcí Ars2 je to, že funguje jako sekvenčně specifický transkripční faktor k posilování sebeobrany neuronálních kmenových buněk v dospělém myším mozku. Proces není závislý na RNA a probíhá aktivací pluripotentního faktoru Sox2. Obr. Thomas Splettstoesser, GNU free documentation licence.

Odeslat komentář k článku "Úloha Ars2 při obnovení neuronálních kmenových buněk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Úloha Ars2 při obnovení neuronálních kmenových buněk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace