Úloha feritinu v oceánech

26.2.2009

Feritin je protein neobsahující hemovou skupinu a je využíván řadou rostlin, živočichů i mikroorganismů k uchování železa v netoxické rozpustné formě, kterou lze okamžitě využít, kdykoliv je třeba. Feritin byl nyní objeven ve dvou rozsivkách Pseudonitschia a Fragilariopsis, které dominují ve fytoplanktonových rozsevech způsobených přirozeným i umělým přítokem železa. A. Marchetti z univerzity v Seattleu a spolupracovníci objevili nyní feritin ve skupině Stramenopila, což jsou eukaryontní organismy zahrnující jednobuněčné řasy, rozsivky i velké řasy. Fylogenetická analýza naznačuje, že feritin vznikl v malé skupině rozsivek horizontálním přenosem genů a může být základem jejich úspěchu v 30–40 % vod oceánů, kde dostupnost železa je faktorem určujícím primární produktivitu. (Feritin tvoří skupinu proteinů s velkou dutinou; molekula je zhruba kulovitá a skládá se z 24 řetězců s vnějším průměrem 12–13 nm a vnitřním průměrem 7–8 nm. V dutině molekuly lze uložit až 4500 atomů trojmocného železa ve formě hydroxidfosforečnanu železitého.)

Odeslat komentář k článku "Úloha feritinu v oceánech "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Úloha feritinu v oceánech " e-mailem

Diskuse/Aktualizace