Ulovili megalenochoda nebo neulovili?

2.5.2018
Citace:
D.Bustos et al., Footprints preserve terminal Pleistocene hunt? Human-sloth interactions in North America, Science Advances 25 Apr 2018: Vol. 4, no. 4, eaar7621, DOI: 10.1126/sciadv.aar7621
Zdroj
Umělecká rekonstrukce třetihorního magelenochoda Nothrotheriops (obr FunkMonk (Michael B. H.), CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons).

Zkamenělé stopy dávného lovu na obrovského pravěkého lenochoda rodu Nothrotheriops nebo Paramylodon najdeme ve White Sands National Monument v USA. Svalnatý příslušník třetihorní megafauny o výšce 2,5 m s mohutnými drápy by si snadno poradil s jakýmkoli člověkem jednotlivě. Podle stop zaujímal obranou pozici na zadních nohou v různých směrech, podle toho, odkud přicházel útok nebo akce k odpoutání pozornosti. Z různých stran k němu směřují stopy lidí na špičkách, takže nejspíš přibíhali a odbíhali. Záloha stála opodál. Takové fosilie interakcí mezi predátory a kořistí jsou extrémně vzácné. Uměleckou rekonstrukci megalenochoda Nothrotheriops vidíme na obrázku (obr FunkMonk (Michael B. H.), CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons).

Lidské a lenochodí stopy lovu ve White Sands. Na obr. E, J a K vidíme otisk lidského chodidla ve stopě lenochoda, na obr. L a M otisky jeho drápů (D.Bustos et al., Footprints preserve terminal Pleistocene hunt? Human-sloth interactions in North America, Science Advances  25 Apr 2018: Vol. 4, no. 4, eaar7621, DOI: 10.1126/sciadv.aar7621).Paleontologové zrekonstruovali lov na základě zhruba stovky dochovaných lenochodích a lidských stop. Podle velikosti můžeme usuzovat, že patřily jedincům obou pohlaví a různého věku. Stopy lenochoda jsou uspořádány do kruhových nebo eliptických tvarů (obr.C), což dokládá, že se bránil. Lov proběhl před koncem poslední doby ledové, tedy více než před 11.700 roky. Usínala-li tlupa našich předků s žaludky plnými lenochodí pečínky, se sotva kdy dozvíme, nicméně krátce poté obří lenochodi vyhynuli. Na obrázku vidíme některé ze dochovaných stop. Jasným důkazem, že vznikly ve stejnou dobu, je otisk lidského chodidla ve stopě lenochoda na obr E, J a K. (D.Bustos et al., Footprints preserve terminal Pleistocene hunt? Human-sloth interactions in North America, Science Advances 25 Apr 2018: Vol. 4, no. 4, eaar7621, DOI: 10.1126/sciadv.aar7621).

Duny ze sádrovcového písku ve White Sands National Monument, foto NPS.White Sands je oblast v USA ve státě Nové Mexiko, která, jak již název napovídá, je typická svým bílým pískem (viz obr., foto NPS). Tvoří ho sádrovec CaSO4.2H2O. Kromě fosilií stop lidí a lenochodů tam nacházíme zkamenělé otisky nohou dalších třetihorních tvorů, např. mamutů. Jak tvrdí jeden z autorů výzkumu, David Bustos z National Park Service, „Ve White Sands National Monument nalezneme nejvyšší koncentraci lidských stop spolu s giganty megafauny doby ledové v Americe.“ Část oblasti zabírá rezervace (White Sands National Monument) a další část raketová dopadová střelnice. Na severu leží lokalita Trinity Site, kde 16.července 1945 proběhl první test atomové bomby.

akademon.cz 13.8.2017: Tunely lenochodů

Marek 23.5.2018: Jak vznikne písek ze sádry?

Leopold Kyslinger 24.5.2018: Sádrovec je nerost, sádra je uměle vytvořený materiál. Od sádrovce se liší tím, že má čtvrtinový obsah vody. Sádrovec je křehký a vzdušná eroze jej mění snadno na písek. Na rozdíl od křemičitého písku špatně vede teplo a ve vodě se rozpouští.

 
Odeslat komentář k článku "Ulovili megalenochoda nebo neulovili? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ulovili megalenochoda nebo neulovili? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace