Umělá fotosyntéza

14.2.2016
Nahoře bakterie Moorella thermoacetica se zřetelnými nanočásticemi sulfidu kademnatého CdS, pořízeno elektronovým mikroskopem; bílá úsečka je 500 nm dlouhá (K.K.Sakimoto, et al., Self-photosensitization of nonphotosynthetic bacteria for solar-to-chemical production, Science  01 Jan 2016, vol. 351, Issue 6268, pp. 74-77, DOI: 10.1126/science.aad3317); Dole struktura aminokyselin cysteinu Cys a cystinu CySS.

Fotosyntézu v nefotosyntezující bakterii spustili Kelsey K. Sakimoto, Andrew B. Wong a Peidong Yang z University of California v Berkeley. Dosáhli toho pomocí kademnatých iontů Cd2+, které jsou ve větším množství prudce jedovaté. Pěstovali bakterie Moorella thermoacetica v kultivačním roztoku s obsahem dusičnanu kademnatého Cd(NO3)2 a aminokyseliny cysteinu Cys. Jejich reakcí se na povrchu rostoucích bakterií srážejí nanočástice nerozpustného sulfidu kademnatého CdS. Pohlcení světla o vlnových délkách kolem 400 nm je excituje. Bakterie je využívají jako zdroj energie pro redukci oxidu uhličitého CO2 na acetylkoenzym A, jež je základem celé řady dalších metabolických reakcí. Například můžeme tak přímo z bakteriálních molekul získávat kyselinu octovou CH3COOH. Celou reakci můžeme souhrnně zapsat takto, kde CySS značí cystin:

2CO2 + 8Cys --------> CH3COOH + 2H2O + 4CySS

V horní části obrázku najdeme snímek buňky bakterie Moorella thermoacetica se zřetelnými nanočásticemi sulfidu kademnatého CdS, pořízený elektronovým mikroskopem. Bílá úsečka je 500 nm dlouhá (K.K.Sakimoto, et al., Self-photosensitization of nonphotosynthetic bacteria for solar-to-chemical production, Science 01 Jan 2016, vol. 351, Issue 6268, pp. 74-77, DOI: 10.1126/science.aad3317). V dolní části obrázku vidíme struktury aminokyselin cysteinu Cys a cystinu CySS.

 
Odeslat komentář k článku "Umělá fotosyntéza "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Umělá fotosyntéza " e-mailem

Diskuse/Aktualizace