Umělý protein přenášející kyslík

28.4.2009

Principy zpracování přirozených proteinů jsou často zastírány různými funkcemi a komplexitou, které se vyvíjely přirozeným výběrem a evolucí. Zcela uměle připravené proteiny jsou těchto komplikací zbaveny a na tom základě vypracovali američtí vědci metodu přípravy proteinu přenášejícího kyslík, podobného lidskému neuroglobinu. Vycházeli z jednoduché šroubovice složené z histidinu, leucinu a glutamové kyseliny, vytvořili čtyřšroubovicový svazek s histidiny schopnými vázat hemovou skupinu a využili helikální rotace k usnadnění vazby O2. Voda byla vyloučena jednoduchým uložením vnitřku proteinu. Afinita ke kyslíku a výměnné reakční časy na proteinu jsou podobné jako u přírodních globinů s distálními histidiny, ale s pozoruhodnou výjimkou, totiž že O2 se tu váže pevněji než CO.

Odeslat komentář k článku "Umělý protein přenášející kyslík "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Umělý protein přenášející kyslík " e-mailem

Diskuse/Aktualizace