Urychlíme hojení

15.8.2018
Citace:
R. Iglesias-Bartolome et al., Transcriptional signature primes human oral mucosa for rapid wound healing, Science Translational Medicine 25 Jul 2018: Vol. 10, Issue 451, eaap8798, DOI: 10.1126/scitranslmed.aap8798
Zdroj
Stavba sliznice ústní dutiny na řezu, Lamina propria  je vrstva slizničního vaziva, bazální lamina odděluje epitelovou tkáň od pojivové, 1 - 4 jednotlivé vrstvy epitelu, po řadě Stratum basele, Stratum spinosum, Stratum granulosum a Stratum corneum, tvořená plochými buňkami bez jádra (Wiki-minor, CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via  Wikimedia Commons).

Poranění sliznice ústní dutiny se hojí výrazně lépe než kůže. Způsobuje to zvýšené množství transkripčních faktorů SOX2 a PITX1, což jsou obecně bílkoviny, které vyvolávají nebo řídí Proces, během kterého je informace obsažená v genu převedena v bílkovinu, která má v buňce skutečnou funkciexpresi genů?. SOX2 a PITX1 zvyšují v buňkách sliznice ústní dutiny aktivitu keratinocytů, hlavních pokožkových buněk. Stavba sliznic je rozdílná, záleží, kterou tělní dutinu vystýlají. Keratinocyty jsou součástí sliznice ústní dutiny (viz obr.).

Příčiny rychlého hojení objasnily pokusy s 30 dobrovolníky, kteří snesli drobné poranění jak kůže, tak uvnitř ústní dutiny. Během hojení jim byly po sedm dní odebírány a analyzovány nepatrné vzorky hojících se tkání. „Je zajímavé, že transkripční profil v ústech se podobá profilu v kůži pacientů s psoriázou. Naše práce přispívá k lepšímu pochopení biologie hojení ran v různých prostředích a může poskytnout nové podněty k léčbě chronických a nehojících se ran.“ uvádí Ramiro Iglesias-Bartolome z National Institute of Health v Bethesdě se svými kolegy.

 
Odeslat komentář k článku "Urychlíme hojení "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Urychlíme hojení " e-mailem

Diskuse/Aktualizace