Usměrňovač vody

26.11.2015
Postup výroby usměrňujících kapilár,Long Li et al, Phys. Rev. Lett. 115, 134503, 24 September 2015, doi:10.1103/PhysRevLett.115.134503. Jednotlivé fáze jsou označeny písmeny.

Kombinací hydrofobních a hydrofilních oblastí v systému paralelních kapilár vytvořili Long Li, Jingwen Mo a Zhigang Li z Hongkongské vědecko-technologické univerzity jednocestný ventil bez pohyblivých částí. Kapiláry o průměru několika mikrometrů zhotovili standardními litografickými technikami tak, aby vnitřní povrch poloviny délky pokrýval hydrofobní oxid hlinitý Al2O3. Vnitřní povrch druhé poloviny zůstal z hydrofilního oxidu křemičitého. Postup výroby znázorňuje obrázek (Long Li et al, Phys. Rev. Lett. 115, 134503, 24 September 2015, doi:10.1103/PhysRevLett.115.134503). Jednotlivé fáze jsou označeny písmeny. Voda bez problémů protéká od hydrofilní k hydrofobní části. Otočit její tok je možné pouze tlakem 0,63 MPa, což je přibližně šestinásobek tlaku atmosférického. Obecně pohyblivé součásti v mechanických zařízeních jsou značným potenciálním zdrojem závad. Obejdeme-li se bez nich, zvýšíme spolehlivost celku.

 
Odeslat komentář k článku "Usměrňovač vody "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Usměrňovač vody " e-mailem

Diskuse/Aktualizace