Užitečný skleníkový plyn

25.1.2013

Významný skleníkový plyn, který je vedlejším produktem chladicích směsí, lze použít připojením molekuly fluoru při výrobě léků a zemědělských chemikálií. Pracovníci z jihokalifornské univerzity v Los Angeles prokázali, že fluoroform (CF3H, trifluormethan) známý jako HFC-23 lze připojit k atomům uhlíku, křemíku, bóru nebo síry. Reakce probíhá za jednoduchých podmínek a vede tak k produktu, který má 117.000krát větší schopnost globálního oteplování než má oxid uhličitý. Účinným skleníkovým plynem je i sám trifluormethan, jež je 12.000 krát účinnější než oxid uhličitý.

Odeslat komentář k článku "Užitečný skleníkový plyn "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Užitečný skleníkový plyn " e-mailem

Diskuse/Aktualizace