Vážení hvězd

13.10.2015
Pulsar v Krabí mlhovině v souhvězdí Býka (nahoře). Obrázek vznikl kombinací snímků Hubbleova teleskopu ve viditelné části spektra (červená) a rentgenových snímků (modrá) družice Chandra (foto NASA). Celou Krabí mlhovinu o průměru 10 světelných let vidíme v nepravých barvách v dolní části obrázku  složeném ze snímků Hubbleova teleskopu a Evropské jižné observatoře (foto NASA, ESA).

Novou metodu, jak určit hmotnost pulsarů, vypracoval Wynn Ho z University of Southampton a Cristobal Espinoza z Pontificia Universidad Catolica de Chile spolu s dalšími kolegy. Vychází z dosavadních představ o struktuře těchto neutronových hvězd nepatrných rozměrů, podle nichž jejich vnitřek má vlastnosti kapaliny. Pro upřesnění - jako kapalinu označujeme látky v kapalném skupenství. Oproti tomu tekutiny jsou kapaliny i plyny, protože některé rysy jejich chování jsou shodné. Uvnitř pulsarů samozřejmě nic, co by byť jen vzdáleně připomínalo jakoukoli nám známou kapalinu. Extrémně stlačené neutrony těžko přirovnat k čemukoli, co známe. Nicméně z mechanického hlediska je lze popsat jako kapalinu. A právě z vyhodnocení vlivu rotace kapalného vnitřku na poruchy rotace celého velmi rychle se otáčejícího pulsaru lze určit jeho hmotnost. Hmotnost nebeských těles se doposud počítala z jejich oběžných drah vyhodnocením vzájemného gravitačního působení. To je u nové metody naopak na překážku, protože blízkost jiného objektu může rovněž ovlivnit poruchy rotace. Novou metodu lze použít jen pro osamocené pulsary, ale lepší než nic.

Na obrázku nahoře vidíme pulsar v Krabí mlhovině v souhvězdí Býka. Otočí se 30 x sekundu. Obrázek vznikl kombinací snímků Hubbleova teleskopu ve viditelné části spektra (červená) a rentgenových snímků (modrá) družice Chandra. Jde o pozůstatek po výbuchu supernovy pozorovaném roku 1054 (foto NASA). Celou Krabí mlhovinu o průměru 10 světelných let vidíme v nepravých barvách v dolní části obrázku složeném ze snímků Hubbleova teleskopu a Evropské jižné observatoře (foto NASA, ESA).

 
Odeslat komentář k článku "Vážení hvězd "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vážení hvězd " e-mailem

Diskuse/Aktualizace