Včelí jed a TNT

12.5.2011
Struktura trhaviny TNT, chemicky 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen

Zajímavý, velmi citlivý a přenosný detektor plynů a par sestrojili E. Gerecht, K.O. Douglass a D.F. Plusquellic z amerického National Institute of Standards and Technology. Dokáže velmi rychle proměřovat spektra v teraherzové oblasti (elektromagnetické vlnění mezi infračerveným a mikrovlnným s frekvencí od 0,3 do 3 THz), kde můžeme pozorovat rotace molekul. Na základě pozorovaných rozdílů v rotačních spektrech stanovuje sloučeninu ve zkoumaném vzorku.

Zajímavý objev, využitelný při detekci trhavin, učinili chemici z MIT pod vedením Michaela Stranoa. Zjistili, že jedna z bílkovin včelího jedu selektivně reaguje s aromatickými nitrosloučeninami, jež tvoří např. známou trhavinu TNT.

Metody zesílení signálu z detektorů biologických látek pomocí magnetických nanočástic vypracoval prof. Vincent Remcho a jeho lidé z Oregon State University. Využili standardního postupu zachycení sledovaných látek na detektor pomocí protilátek. K takto zachyceným velkým molekulám ještě stejným způsobem připojili magnetické nanočástice z oxidu železnato železitého, což umožní výrazně zvýšit citlivost měření.

 
Odeslat komentář k článku "Včelí jed a TNT "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Včelí jed a TNT " e-mailem

Diskuse/Aktualizace