Velmi stabilní proudění

15.10.2016
Maximální rozsah moře Parathetys (dle S.Schneider et al., Preserved colour pattern in Polititapes tricuspis (EICHWALD, 1829) (Bivalvia: Veneridae) from the Sarmatian holostratotype at Nexing (Lower Austria), Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 268(2):191-197, May 2013, DOI: 10.1127/0077-7749/2013/0326).

Vzdušné proudění ve Střední Asii je mnohem stabilnější, než se klimatologové doposud domnívali. Podle dosavadních představ se současný model ustálil v době zhruba před 20 miliony let, tedy po vzniku Himalájí a Tibetské plošiny, ústupu moře Parathetys ze Středí Asie a počátku kenozoického globálního ochlazení, které započalo před 34 miliony let. Ze studia větrem navátých středoasijských usazených hornin vyplývá, že způsob jejich vzniku zůstal prakticky nezměněn po celých 42 milionů let. Vyplývá to z výzkumů A Lichta z Universität Potsdam a jeho kolegů. Je skutečně překvapující, že se pouze minimálně projevil vliv takové události, jako vyzdvižení Himalájí. Maximální rozsah moře Parathetys vidíme na obrázku (dle S.Schneider et al., Preserved colour pattern in Polititapes tricuspis (EICHWALD, 1829) (Bivalvia: Veneridae) from the Sarmatian holostratotype at Nexing (Lower Austria), Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 268(2):191-197, May 2013, DOI: 10.1127/0077-7749/2013/0326).

 
Odeslat komentář k článku "Velmi stabilní proudění "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Velmi stabilní proudění " e-mailem

Diskuse/Aktualizace