Vnímání stromů

13.9.2016
struktura kyseliny jasmonové

Buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus) rozliší ožírání srncem obecným (Capreolus capreolus) od čistě mechanického poškození např.větrrem. Po mechanickém poškození vzroste v listech a pupenech produkce rostlinného hormonu jasmonátu, soli kyseliny jasmonové (struktura viz obr). Jde o rostlinou reakci na stres, která spouští adaptační procesy. Po aplikace srnčích slin do míst okusu se v listech buku objevuje další rostlinný hormon, kyselina salicylová. V jeho pupencích naroste koncentrace cytokinů, signálních proteinů, které se účastí imunitní odpovědi. Jde o reakci na dosud neidentifikovanou sloučeninu (sloučeniny) ze slin srnce. Zjistil to Christian Wirth z Lipské univerzity se svými kolegy. Oproti tomu v listech javoru vzrůstá množství flavonolů a taninů, což jsou hořké rostlinné polyfenoly. Možná je to právě jejich chuť, která má odradit srnce od dalšího pojídání.

Vlastislav Výprachtický 14.9.2016: Vnímání rostlin je zprostředkováno imunitním systémem, který počíná obranou reakci receptory na povrchu buněk. Jsou využity k obraně transferázy a specifické proteiny spolu cukry, hormony a j.

 
Odeslat komentář k článku "Vnímání stromů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vnímání stromů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace