Vodík na objednávku

25.3.2013

Křemík reaguje extrémně pomalu s vodou za tvorby plynného vodíku, ale desetinanometrové křemíkové proužky reagují tisíckrát rychleji. Pracovníci ze státní univerzity v Buffalu uvádějí, že 1 gram práškového křemíku vyprodukuje z vody během 45 vteřin 2 litry vodíku, což stačí pro systémy k výrobě vodíkového paliva z vody. Přitom výroba křemíkového prášku laserem vede k 1 kg prášku za hodinu, což je už z hlediska praktického využití významné.

Binární 28.3.2013: 1 gram 10nanometrového křemíku sice vyprodukuje z vody během 45 vteřin až 2 litry vodíku, což stačí pro systémy k výrobě vodíkového paliva z vody, ale na kolik výjde příprava tohoto NANO štěpidla se přesně neví. Pokud by se to mělo aplikovat průmyslově, pak garantuji, že cena tohoto vodíku bude cca stejná jako u zemního plynu, který je sice zdarma, ale jeho distribuce je megabyznysem pro každý těžařský i tranzitní stát. Občan si nikdy nesáhne na MJ a MWh "zdarma", pokud bude ve vládách států panovat to co tam panuje dnes, tedy mamon a závislost na své moci, kterou jim dláždí jen a jen peníze.

00152 9.4.2013: Jak rychle dochazí k degradaci toho materiálu?

akademon.cz 9.4.2013: Křemík se při reakci spotřebovává, nefunguje jako katalyzátor. Reakce probíhá dle této rovnice: Si + 2H2O ----> 2H2 + SiO2

akademon.cz 22.4.2013: Experti z Karlsruher Institut für Technologie získávají vodík rozkladem methanu pomocí roztaveného kovu. Methan vstupuje do reaktoru plného taveniny porézním dnem. Malé bublinky se během průchodu taveninou o teplotě 1.000 oC rozloží, přičemž uhlík v ní zůstane rozpuštěn. Nahoře vystupuje jen čistý vodík. Velkou výhodou je, že při tom nevzniká oxidu uhličitý. Vyvíjením metod přípravy levného vodíku se zabývá řada laboratoří, protože mnoho lidí ho považuje za perspektivní alternativní palivo, neb při jeho hoření nevzniká žádný oxid uhličitý. Honda prodává ve Spojených státech vodíkové automobily na leasing. Společnost Linde AG zřizuje i u nás čerpací stanice, kde ho můžete doplnit. Islanďané budují rybářskou flotilu poháněnou vodíkem. K této krásné budoucnosti nám chybí jediná věc, a to levný zdroj vodíku. Naprostá většina se ho doposud získává z ropy a zbytek drahou elektrolýzou.

Odeslat komentář k článku "Vodík na objednávku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vodík na objednávku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace