Vodní baterie

19.6.2011

Zajímavý elektrochemický článek založený na rozdílu koncentrací solí v říční a mořské vodě sestrojil americko-italský tým vedený prof.Yi Cuiem z kalifornské Stanford University. Jako elektrolyt mezi elektrodami nejprve protéká říční voda s nízkým obsahem solí, takže vymývá z jedné elektrody sodné kationy a z druhé chloridové anionty. Tím vzniká napětí, jež můžeme využít ke konání práce. Do původního stavu se článek dostane promytím mořskou vodou s vyšším obsahem iontů, které pronikají do elektrod a obnovují jejich původní stav. Jedna elektroda byla zhotovena z oxidu sodno-manganato-manganičitého Na2Mn5O10 ve formě tyčinek nanometrových rozměrů, druhá z chloridu stříbrného AgCl. Velikou nevýhodou článků založených na různých koncentracích iontů je řádově nižší dosažitelné napětí než i článků fungujících na základě chemické reakce.

 
Odeslat komentář k článku "Vodní baterie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vodní baterie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace