Vodotisk

22.12.2016
V hodní části chemická struktura 2,5-bis-(methoxy)benzene-1,4-dialdehydu, ve spodní části vidíme vybuzenou fluorescenci komplexu DMTA-H2O v různých rozpouštědlech:  (a) acetonitril CH3CN, (b) methanol CH3OH, (c) dimethylformamid (CH3)2CHO, (d) tetrahydrofuran C4H8O. K excitaci posloužilo ultrafialové světlo o vlnové délce 365 nm. Procenta v obrázku označují obsah vody v konkrétním vzorku.

Nepříliš složitá organická sloučenina 2,5-bis-(methoxy)benzene-1,4-dialdehyd (DMTA) vytváří s molekulami vody velmi zajímavou komplexní prostorovou strukturu, která navíc po excitaci ultrafialovým světlem zeleně fluoreskuje. Strukturu DMTA vidíme v hodní části obrázku. Molekuly vody H2O slouží jako můstky, které propojují jednotlivé molekuly DMTA. Nová sloučenina je velmi stabilní v širokém rozmezí pH i iontové síly. Neoxiduje se ani rozpuštěným kyslíkem. Může tudíž sloužit jako činidlo pro stanovení vlhkosti např. v organických rozpouštědlech. Do obsahu vody 40% funguje naprosto spolehlivě. Reakce je tak výrazná, že ji lze použít i při snímání otisků prstů. Další možností využití je tisk pomocí vodního paprsku. Připravila ji skupina čínských chemiků z Severozápadní zemědělsko-lesnické univerzity v Yanglingu v provincii Šan-si pod vedením Yongqiana Xu. Ve spodní části obrázku vidíme vybuzenou fluorescenci komplexu DMTA-H2O v různých rozpouštědlech: (a) acetonitril CH3CN, (b) methanol CH3OH, (c) dimethylformamid (CH3)2CHO, (d) tetrahydrofuran C4H8O. K excitaci posloužilo ultrafialové světlo o vlnové délce 365 nm. Procenta v obrázku označují obsah vody v konkrétním vzorku.

 
Odeslat komentář k článku "Vodotisk "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vodotisk " e-mailem

Diskuse/Aktualizace