Vyfukování skyrmionů

15.6.2015
vznik magnetického skyrmionu (Jiang et al., Blowing magnetic skyrmion bubbles, Science DOI: 10.1126/science.aaa1442)

Elegantní metodu přípravy magnetických skyrmionů vypracoval Axel Hoffmann z Argonne National Laboratory v Lemontu v Illinois se svými kolegy. Magnetické skyrmiony jsou virtuální částice, ve kterých veškeré vektory magnetického pole směřují buď od anebo k jednomu bodu, jeho středu. Své podivné jméno nesou podle britského fyzika Tonyho Skyrmea (1922 - 1987), který s tímto konceptem přišel v obecnější podobě. Magnetické skyrmiony mají velký význam proto, že na jejich základě bude nejspíš možné sestrojit lepší mikroelektronické obvody. Hoffmanův tým vyšel z tenkého feromagnetického drátku ze slitiny z kobaltu, železa a boru. Obklopili ho vrstvami tantalu a oxidu tantaličného, takže celkový průměr dosáhl 60 mikrometrů. V jednom místě ho zúžili na pouhé 3 mikrometry. Při průchodu proudu jeho feromagnetické jádro v místě zúžení vytvářelo skyrmiony, které samostatně putovaly dále, obdobně, jako když vyfukujeme bubliny. Celý proces znázorňuje obrázek (Jiang et al., Blowing magnetic skyrmion bubbles, Science DOI: 10.1126/science.aaa1442).

 
Odeslat komentář k článku "Vyfukování skyrmionů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vyfukování skyrmionů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace