Vylepšená elektrolýza tavenin

6.6.2014

Americký start-up Infinium Metals zahajuje v massachusettském Naticku výrobu kovů elektrolýzou z taveniny za použití anody z oxidu zirkoničitého. Doposud se běžně užívá elektroda uhlíková, např. při výrobě hliníku. Za nezbytné teploty taveniny několik set stupňů Celsia ubývá a reaguje na oxid uhličitý. Kromě něj unikají do atmosféry další škodlivé plyny vznikající rozkladem chloridové taveniny a její reakcí s uhlíkem anody. Oxid zirkoničitý je dražší, ale jeho vodivost způsobují pouze kyslíkové anionty O-. Z taveniny se na této elektrodě uvolňuje pouze kyslík. Dalším zlepšením, které Infinium Metals zavádí, je nové složení elektrolytu. Standardně užívaný kryolit Na3AlF6 nahrazují novým, který vyvinul prof.Uday Pal z Boston University. Jeho složení se zjistit nepodařilo a Infinium zřejmá má dobré důvody, proč ho nezveřejňuje. Podmínky na něj kladené jsou dosti náročné. V jeho tavenině se musí dobře rozpouštět oxidy kovů, které chceme připravit, musí vodit elektřinu a nesmí se rozkládat. Další novinky využili i při konstrukci elektrolyzéru. Nová technologie umožňuje připravit hořčík, titan, hliník a lanthanoidy. Společnost se zatím soustřeďuje kvůli velké státní zakázce na výrobu neodymu a dysprosia. Celosvětově po nich panuje velká poptávka, protože se užívají pro výrobu magnetů i jinde v elektrotechnice.

 
Odeslat komentář k článku "Vylepšená elektrolýza tavenin "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vylepšená elektrolýza tavenin " e-mailem

Diskuse/Aktualizace