Vylepšené magnety

20.3.2011

Ramamoorthy Ramesh se svým týmem z Lawrence Berkeley National Laboratory vylepšili rozšířené bismutové ferity, oblíbené magnetické materiály tvořené oxidem železito-bismutitým. Pomocí epitaxe připravil filmy tvořené směsí krystalů klencových a čtverečných. Klencové krystalky tvoří domény uzavřené ve vrstvičce čtverečných krystalů. Magnetické pole nového materiálu je až pětkrát silnější než u běžných bismutových feritů. Navíc ho jde vypnout a znovu zapnout vnějším elektrickým polem. O zajímavých vodivostních vlastnostech této látky jsme si mohli přečíst dříve (akademon.cz 31.1.2009).

 
Odeslat komentář k článku "Vylepšené magnety "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vylepšené magnety " e-mailem

Diskuse/Aktualizace