Vynikající věda a technika v dávné Africe

4.4.2013

Díky zničující politice „pokročilých“ zemí vůči černochům a všemu, co s nimi souvisí, jsme o významných výsledcích v různých oborech vědy a techniky v „černošské“ Africe jen málo informováni. Profesorka Sydella Blatch ze Stevensonské univerzity v Marylandu připravila stručný přehled toho, čeho bylo dosaženo v Africe před příchodem Evropanů. Tak v matematice jde o metodu počítání, včetně dělení a násobení v Egyptě před 3.500 lety. Tehdy bylo též odhadnuto Ludolfovo číslo ? jako 3,16. Podobně před 8.000 lety vynalezli počítací systém v Zairu a v Nigérii. Tento systém byl založen na čísle 20 místo dnes běžné desítky.

Velmi překvapující jsou starobylé objevy v astronomii. Staří Egypťané zmapovali pohyb Slunce a pohyb a změny tvaru Měsíce, při čemž dělili rok na 12 dílů a 365 a čtvrt dne. Dogoni z Mali znali už ve 14. století Saturnovy prstence, Jupiterovy hlavní měsíce, spirální strukturu Mléčné dráhy a pohyb hvězd okolo Siria. V použití kovových nástrojů vynikali lidé v Tanzánii, Rwandě a Ugandě již 1.500-2.000 let před analogickými objevy V Evropě. Úchvatné zůstávají pyramidy v Egyptě a stejně ohromná města v dnešním Zimbabwe a Mozambiku, nebo paláce, mešity a univerzity v Timbuktu v Mali. Pozoruhodné znalosti v lékařství byly zaznamenány v předevropské Nigérii a Jižní Africe. Používalo se tam zejména léčivých bylin, operace se prováděly antisepticky, Konečně v mořeplavectví se dozvídáme, že Afričané se plavili do jižní Ameriky a Asie o mnoho století před Evropany.

Richard Molek 1.6.2013: Dobrý den, jen se chci zeptat z jakých faktů či zdrojů čerpáte v rámci tvrzení poslední věty : "Konečně v mořeplavectví se dozvídáme, že Afričané se plavili do jižní Ameriky a Asie o mnoho století před Evropany." Jde mi o předevropské kontakty Afričanů s Jižní Amerikou. Jako dřívější vášnivý čtenář knih Thora Heyerdahla vím o některých sporných nálezech v J.Americe, nicméně ve světle dnešní vědy mi nepřijdou moc průkazné, spíše spekulativní. Rád se ale nechám vyvést z omylu.S Africko-asijskými vztahy nemám problém, i když si myslím, že kontakty probíhaly spíš ve směru s Asie do Afriky, než naopak. Děkuji předem za případnou reakci.

akademon.cz 1.6.2013:Informace o transatlantické výpravě maliské flotily v roce 1311 nalezneme zde.

Odeslat komentář k článku "Vynikající věda a technika v dávné Africe "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vynikající věda a technika v dávné Africe " e-mailem

Diskuse/Aktualizace