Výsledek chybné funkce telomerů

13.3.2011

Analýza transkriptomu (celkového obsahu RNA) hematopoetických kmenových buněk srdce a jater odkryla spojnici telomery–p53–PGC, kde p53 je považován za nádory potlačující gen a PGC za hlavní regulátor metabolických a mitochondriálních procesů, spojující dysfunkci telomerů s poškozenou funkcí orgánů spojených se stárnutím. Mitochondriální poškození a snížená tvorba ATP vedou k porušené glukoneogenezi, ke kardiomyopatii a zvýšené hladině reaktivních sloučenin kyslíku.

Odeslat komentář k článku "Výsledek chybné funkce telomerů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Výsledek chybné funkce telomerů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace