Vyšší teplota, méně energie

21.10.2013
Obr. převzat z Vanadium Dioxide as a Natural Disordered Metamaterial: Perfect Thermal Emission and Large Broadband Negative Differential Thermal Emittance, Mikhail A. Kats, Romain Blanchard, Shuyan Zhang, Patrice Genevet, Changhyun Ko, Shriram Ramanathan a Federico Capasso, PHYSICAL REVIEW X 3, 041004 (2013), DOI: 10.1103/PhysRevX.3.041004

Zajímavý jev pozorovali fyzikové z Harvard University pod vedením Federica Capassa při zahřívání vrstvy oxidu vanadičitého VO2 silné 150 nm na safírové podložce (trojklonný oxid hlinitý Al2O3). Při vzestupu teploty ze 75 na 85 stupňů Celsia nedochází ke zvýšení, ale naopak ke snížení vyzařování infračerveného záření, což je velmi neobvyklé. Je to způsobeno přechodem oxidu vanadičitého z nevodivého stavu s vázanými elektrony do vodivého kovového stavu s volnými elektrony, který má výrazně jiné vlastnosti. Na obrázku vidíme infračerveném snímky vzorku za různých teplot (Vanadium Dioxide as a Natural Disordered Metamaterial: Perfect Thermal Emission and Large Broadband Negative Differential Thermal Emittance, Mikhail A. Kats, Romain Blanchard, Shuyan Zhang, Patrice Genevet, Changhyun Ko, Shriram Ramanathan a Federico Capasso, PHYSICAL REVIEW X 3, 041004 (2013), DOI: 10.1103/PhysRevX.3.041004).

 
Odeslat komentář k článku "Vyšší teplota, méně energie "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vyšší teplota, méně energie " e-mailem

Diskuse/Aktualizace