Vytiskněte si nádor!

30.4.2014
Postup 3d tisku nádoru, obr.Drexler University

Technologie 3d tisku se stále více užívá při biologických výzkumech. V médiích často narazíme na zprávy o tisku orgánů pro transplantace. Jde sice o velmi zajímavé experimenty, leč takto získané napodobeniny orgánů nejsou funkční. Na vytištění ledviny, která bude fungovat uvnitř našeho těla, si ještě nějaký čas musíme počkat. Trochu jiný přístup zvolil Yu Zhao z pekingské Tsinghua univerzity spolu s dalšími kolegy z týmu prof.Wei Suna z Drexler University v Philadelphii. Z gelu tvořeného želatinou, alginátem a fibrinogenem a rakovinných HeLa buněk vytvořili technologií 3d tisku třírozměrný nádor k výzkumným účelům. Postup tisku vidíme na tomto videu.

Ploché buněčné kultury umíme bez větších problémů pěstovat v petriho misce na vrstvě výživného media. Přinutit buněčnou kulturu, aby při růstu vytvořila prostorovou strukturu, zatím neumíme. Právě v tom by 3d tisk mohl významně pomoci. Vytvoření umělých nádorů, které nejsou vnitřně strukturované, lze, jak vidíme, zvládnout. Jejich zkoumání může přinést řadu důležitých informací použitelných při léčbě novotvarů skutečných. Prof.Sun patří k předním expertům pro 3d tisk biologických struktur a od roku 2002 je držitelem patentu na speciální 3d tiskárnu vytvořenou k těmto účelům.

 
Odeslat komentář k článku "Vytiskněte si nádor! "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vytiskněte si nádor! " e-mailem

Diskuse/Aktualizace