Využití strukturní a regulační rozmanitosti glutamátracemáz

17.7.2007

Skupina švédských a amerických vědců charakterizovala glutamátracemázy několika patogenních bakterií a popsla tři odlišné mechanismy regulace tohoto enzymu (EC 5.1.1.3), které jsou významné pro biosyntézu bakteriální buněčné stěny. Je to allosterická aktivace metabolickými prekursory, kinetická regulace inhibicí substrátem a recyklace D-glutamátu pomocí D-aminoacid-transaminázy. Při hledání selektivnách inhibitorů byla identifikována řada akompetitivních inhibitorů specifických proti glutamátracemáze Helicobacteru pylori. Provedené strukturní, kinetické a mutační studie poskytují základ pro konstrukci vysoce specifických antimikrobních činidel.

Odeslat komentář k článku "Využití strukturní a regulační rozmanitosti glutamátracemáz "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Využití strukturní a regulační rozmanitosti glutamátracemáz " e-mailem

Diskuse/Aktualizace