Vývoj molekulárního vodíku mimo fotodisociační oblasti v ultrajasných infračervených galaxiích

13.6.2010

Ultrajasné infračervené galaxie patří mezi nejjasnější objekty ve vesmíru a jejich výkon byl připisován intenzivní tvorbě hvězd. Rotační spektrální linie molekulárního vodíku nejsou ovlivněny prachovým zastíněním. Nedávná studie v USA ukazuje, že prachové stínění ovlivňuje indikátory tvorby galaxií, ale nikoli molekulárního vodíku. Emise H2 zřejmě vzniká vně zastíněných oblastí. V rozporu se současnou teorií, že emise H2 je přímo spojena s tvorbou hvězd, se autorka N.L. Zakamska domnívá, že tvorba H2 je následkem srážek s okolním materiálem, k nimž dochází interakcí s nedalekými galaxiemi. Velké srážky, které se ochlazují emisí H2, mohou tak být hojnější. V raném vesmíru mohl nárůst emisí H2 tak urychlit ochlazování hmoty, které vedlo k tvorbě hvězd a galaxií.

Odeslat komentář k článku "Vývoj molekulárního vodíku mimo fotodisociační oblasti v ultrajasných infračervených galaxiích "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vývoj molekulárního vodíku mimo fotodisociační oblasti v ultrajasných infračervených galaxiích " e-mailem

Diskuse/Aktualizace