Významnější mozeček

27.3.2017
Citace:
M.J.Wagner et al., Cerebellar granule cells encode the expectation of reward, Nature (2017), doi:10.1038/nature21726
Zdroj
Lidský mozek, mozeček je vyznačen červeně (NIH, public domain, via Wikimedia Commons).

Mozeček (cerebellum) je část mozku zodpovědná za koordinaci pohybů, udržování rovnováhy a napětí kosterního svalstva. Informace ze svalů neustále porovnává s údaji z očí, uší a hmatových receptorů. Leží mezi a pod týlními laloky mozkových hemisfér. Výzkumy Marka J.Wagnera a jeho kolegů ze Stanford University ukazují, že jsme tuto část mozku podceňovali. U laboratorních myší pozorovali aktivizaci některých buněk mozečku v souvislosti s očekáváním odměny bez jakéhokoli vztahu k pohybům. Je proto velmi pravděpodobné, že v našem fungování hraje mozeček důležitější úlohu, než jsme mu doposud připisovali. Zajímavé je, že mozeček kontroluje stejnolehlé části těla. Na rozdíl od předního mozku, kde pravá hemisféra řídí levou polovinu těla a naopak. Aktivizaci nervových buněk mozečku myši v očekávání odměny vidíme na čtyřikrát zpomaleném videu. Zobrazení vzniklo pomocí fluorescence molekul napojených na vápenaté kationty.

Vlastislav Výprachtický 28.3.2017: Mozeček - vliv mozečku na emoce byl již poznán v r. 1998. I přes značný počet metod zkoumání mozku, není stále dost informací ohledně všech funkčních částí mozku. V podstatě asi nejsou zcela využity některé technologické aplikace jako na příklad - cryo a termo bodové zkoušky, čipová propojení, vliv radiofarmak a j.

 
Odeslat komentář k článku "Významnější mozeček "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Významnější mozeček " e-mailem

Diskuse/Aktualizace