Vzestup AAA-proteinů

23.3.2008

Až donedávna byl tento pojem neznámý. Teprve před necelými dvaceti lety se objevily první práce o ATPázách s P-smyčkou, které byly spojeny s alternativní činností (ATPases Associated with Alternative Activities). Od té doby zájem o tuto skupinu dramaticky vzrostl a ukazuje se, že jde o vůbec nejhojnější proteiny (10–18 % předpokládaných genových produktů). Tyto ATPázy hrají roli vedle membránového transportu i v regulaci replikace DNA, rekombinaci, funkci molekulárních motorů, transkripci, v roli molekulárních šaperonů u prokaryot i eukaryot, v biogenezi peroxisomů a mitochondrií, kotvení a fúzi membrán i ve funkcích endoplasmatického retikula a jaderného obalu. Je jasné, že tyto funkce mohou být spojeny s řadou onemocnění; zájem se soustřeďuje na neurodegenerativní choroby a nemoci svalů a kostí.

Odeslat komentář k článku "Vzestup AAA-proteinů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vzestup AAA-proteinů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace