Z čeho vznikli vícebuněční živočichové?

2.3.2008

Jednobuněčná Choanoflagellata čili truběnky se ukázaly být nejbližšími příbuznými nás mnohobuněčných. S cílem najít takového příbuzného sekvenovalo a analyzovalo genom truběnky Monosiga brevicollis 36 vědců z různých amerických univerzit. Zjistili, že genom obsahuje 9200 genů bohatých na introny, mnoho z nichž kóduje buněčnou adhezi a signální molekuly, které se běžně vyskytují pouze u metazoí. Ukazuje se, že se fyzikální vazby mezi proteinovými doménami liší mezi M. brevicollis a vícebuněčnými živočichy a že tady došlo k výrazným přesunům po rozdělení linií choanoflagellat a metazoí. V každém případě se však ukazuje, že mezi jednobuněčnými organismy jsou to právě truběnky, které jsou nám geneticky nejbližší.

Odeslat komentář k článku "Z čeho vznikli vícebuněční živočichové? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Z čeho vznikli vícebuněční živočichové? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace