Z mozku do mozku

7.11.2014
nahoře vysílací a dole přijímací stanoviště (Rao RPN, Stocco A, Bryan M, Sarma D, Youngquist TM, et al. (2014) A Direct Brain-to-Brain Interface in Humans. PLoS ONE 9(11): e111332. doi:10.1371/journal.pone.0111332)

Mezi dvěma lidskými mozky úspěšně přenesla informaci pouze pomocí EEG a magnetického pole Tiffany.M.Youngquist se svými kolegy z University of Washington. Dva hráči, kteří seděli v různých budovách asi 1.600 m vzdálených, hráli jednoduchou počítačovou hru. Měli sestřelovat objekt z displeje. První hráč mohl sice zamířit, ale nemohl vystřelit zmáčknutím tlačítka. Druhý hráč mohl pouze střílet, aniž viděl na svém displeji sestřelovaný objekt. Elektrody na hlavě prvního hráče pečlivě snímaly elektrická pole jeho mozku a zaznamenaly okamžik, kdy chtěl vypálit. Pomocí internetu informace přenesly do generátoru magnetického pole, který měl na hlavě druhý hráč. Ten vytvořil takové magnetické pole, které stimulovalo mozek druhého hráče tak, že tlačítko okamžitě zmáčkl on. Na obrázku nahoře vidíme vysílací a dole přijímací stanoviště (Rao RPN, Stocco A, Bryan M, Sarma D, Youngquist TM, et al. (2014) A Direct Brain-to-Brain Interface in Humans. PLoS ONE 9(11): e111332. doi:10.1371/journal.pone.0111332). Písmenem C je označena cívka o průměru 9 cm generující magnetické pole. Zbývající písmena v dolní části obrázku označují jednotlivé prvky uchycení hlavy (A,B) a cívky (D)Nepochybně velmi zajímavý experiment, ale trochu z něj mrazí.

 
Odeslat komentář k článku "Z mozku do mozku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Z mozku do mozku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace