Z pračky ven

17.8.2016
Nahoře struktura zpomalovače hoření hexabromcyklododekanu, dole obecná struktura diesteru kyseliny ftalové.

Zajímavou cestu, kterou se bromované zpomalovače hoření a estery kyseliny ftalové sloužící jako změkčovadla plastů dostávají do přírodních vod, odhalili a popsali kanadští vědci pod vedením Miriam L. Diamond z University of Toronto. Původně se předpokládalo, že prostě unikají v malých množstvích z továren, kde se vyrábějí nebo se s nimi pracuje. Nicméně mnoho jich odteče z našich praček. Uvnitř našich příbytků se uvolňují z jejich zařízení a vybavení a zachytávají se na prachové částice. Ty se přichytí na naše šaty a po vyprání odtečou na kanalizace. Bromované zpomalovače hoření jsou různé organické sloučeniny s obsahem bromu, které zpomalují nebo zcela zbraňují hoření. Strukturu jednoho z nich, hexabromcyklododekanu, vidíme v horní části obrázku. Obecnou strukturu diesteru kyseliny ftalové vidíme dole.

 
Odeslat komentář k článku "Z pračky ven "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Z pračky ven " e-mailem

Diskuse/Aktualizace