Z vody ven a zase zpátky do vody

28.12.2007

Pracovníci Ústavu Maxe Plancka pro koloidy a mezifází upravili klastry zlata takovým způsobem, že je mohou převádět z vodné do organické fáze a zpět. Nanočástice zlata o průměru 2 až 14 nm pokryli rozvětveným kopolymerem methylmethakrylátu a polyethylenglykolu. Ve vodě vznikají mezi vodíkové můstky mezi polymerem a molekulami vody, takže se v ní nanočástice dobře rozpouštějí. Přidání rozpustné anorganické soli, prakticky lhostejno jaké, a zahřátí vodíkové vazby naruší. Při protřepávání s toluenem nanočástice přecházejí do organické fáze. Zpátky je dostane přídavek kyseliny citrónové, která naopak tvorbu vodíkových můstků ve vodné fázi podpoří.

Popsané experimenty vypadají spíše trochu jako zábava, avšak mohou mít velkou důležitost pro studium přenosu léků z krevního řečiště přes membrány do nitra buněk.

 
Odeslat komentář k článku "Z vody ven a zase zpátky do vody "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Z vody ven a zase zpátky do vody " e-mailem

Diskuse/Aktualizace