Za kulový blesk mohou také nanočástice?

24.2.2008
rytina pozorování kulového blesku roku 1901

Měření provedená pomocí rentgenového záření v European Synchrotron Radiation Facility v Grenoblu ukazují, že uměle vyvolaný kulový blesk obsahuje nepatrné klastry atomárních rozměrů o průměru okolo 50 nm. V jednom kubickém centrimetru výboje jich najdeme přibližně miliardu. Zjistili to Eli Jerby a Vladimir Dikhtyar z Telavivské University, když pokračovali ve výzkumu jevu, který vypadal jako kulový blesk. Poprvé ho vyvolali před dvěma lety pomocí masivního ozařování křemíkového povrchu mikrovlným zářením.

13.1.2014: Výsledky spektrálních měření kulového blesku rovněž potvrzují hypotézu, že je tvořen nanočásticemi. Jianyong Cen, Ping Yuan a Simin Xue z čínské Severozápadní pedagogické univerzity při sledování spekter blesků změřil i spektrum blesku kulového, který vznikl při úderu blesku bouřkového do země. Identifikovali spektra křemíku, železa a vápníků, což podporuje hypotézu o kulovém blesku z nanočástic, jež vzniká při úderu bouřkového blesku do křemičitanové horniny. Tato hypotéza však nevysvětluje, proč by kulový blesk měl procházet skrze pevné předměty, např. tabulku okenního skla. To svědčí spíše o jeho plasmovém původu.. Pro úplnost dodejme, že existuje i hypotéza, podle níž je kulový blesk tvořen Rydbergovými atomy.

 
Odeslat komentář k článku "Za kulový blesk mohou také nanočástice? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Za kulový blesk mohou také nanočástice? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace