Zajímavá iniciativa společnosti Honeywell

22.3.2011

Brno, 22. března 2011 (tisková zpráva společnosti Honeywell) : Společnost Honeywell (NYSE: HON) dnes představila nový celosvětový program v oblasti vědeckého, technologického, technického a matematického vzdělávání nazvaný Honeywell Initiative for Science and Engineering (HISE). Premiérovou akci programu hostí Vysoké učení technické v Brně (VUT) v areálu Fakulty informačních technologií (FIT).

„Inovace a technologický pokrok – to jsou pilíře odkazu společnosti Honeywell, které současně rozhodují o jejím budoucím úspěchu. Investice do zajímavějších a dynamičtějších programů vědeckého, technologického, technického a matematického vzdělávání, zejména na předních světových technických vysokých školách, představují významný způsob zajištění přísunu talentů schopných vést nás do budoucnosti,“ vysvětluje Tom Buckmaster, prezident společnosti Honeywell Hometown Solutions.

Iniciativa Honeywell Initiative for Science and Engineering (HISE) si klade za cíl učit, inspirovat a pomáhat překlenout mezeru mezi technickými znalostmi získanými na vysokoškolské úrovni a podnikatelskou zdatností, která je dnes tak žádaná. Program HISE nabídne studentům sérii rozmanitých akcí, jako například přednášky, on-line semináře a kolokvia, kde se setkají přední technologičtí odborníci společnosti Honeywell a laureáti Nobelovy ceny.

Iniciativa HISE propojuje přední inženýrské a technologické odborníky společnosti Honeywell s nositeli Nobelovy ceny za chemii a fyziku a se studenty z nejlepších technických vysokých škol. Cílem je podpořit ještě intenzivnější uplatnění výsledků vědeckého výzkumu v praktickém podnikání. Tento strategický přístup by měl studenty lépe připravit pro aplikování akademických a vědeckých znalostí a myšlení při řešení praktických problémů a otázek, jako je ochrana a bezpečnost, energetická efektivnost a zvýšení produktivity.

Zahajovací akcí, jejíž součástí budou i interaktivní on-line prvky, je přednáška a kolokvium Douglase D. Osheroffa, spoludržitele Nobelovy ceny za fyziku za rok 1996 za objev supertekutosti helia 3He. Za extrémně nízkých teplot se chování helia 3He řídí zákony kvantové mechaniky, nikoliv klasickými zákony kapalin. „Představte si kapalinu, která dokáže téci nahoru po stěně hrnku – teprve pak získáte představu, jak neuvěřitelně zajímavý a vzrušující je svět supertekutosti,“ říká profesor Osheroff. Ve své ranní přednášce „Jak dochází k vědeckým objevům“ profesor Osheroff vysvětlil, jak využití určitých výzkumných strategií může výrazně zvýšit pravděpodobnost zásadního vědeckého objevu. V odpoledním kolokviu profesor Osheroff popisuje pozoruhodnou spinovou dynamiku stavů AM a BW a použití jaderné magnetické rezonance k potvrzení mikroskopické identity těchto dvou supertekutých fází.

Během celého programu budou mít studenti řadu příležitostí setkat se s odborníky společnosti Honeywell, diskutovat s nimi o nejnovějším technologickém vývoji a sami si vyzkoušet špičkové technologie na interaktivní technologické výstavě, kterou společnost připravila. Program HISE proběhne na dvanácti vysokých školách v Indii, Číně, Latinské Americe a České republice.

akademon.cz 23.3.2011: V diskusi po své dopolední přednášce prof.Osheroff zmínil svého středoškolského učitele chemie, který ho nejvíc ovlivnil při dalším směřování jeho kariéry. Přírodovědný výzkum přirovnal ke kladení otázek ženě. Zpravidla odpovědi na jednotlivé otázky jsou pro muže nepochopitelné. Pochopit ji je možné pouze na základě mnoha správně položených otázek a přemýšlením o jejích odpovědích.

Další informace naleznete na www.honeywellscience.com.

Odeslat komentář k článku "Zajímavá iniciativa společnosti Honeywell "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zajímavá iniciativa společnosti Honeywell " e-mailem

Diskuse/Aktualizace