Zajímavé zařízení

20.4.2016
Snímek mikrotrubičky pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem (D.Vilela et al., Graphene-Based Microbots for Toxic Heavy Metal Removal and Recovery from Water, Nano Lett., 2016, 16 (4), pp 2860–2866, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00768).

pro odstraňování olovnatých kationtů ze znečištěných vod sestrojil a otestoval Samuel Sanchéz se svými kolegy z Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme ve Stuttgartu a Nanyangské technologické univerzity v Singapuru. Jde o konickou trubičku o průměru několika mikrometrů tvořenou postupně zevnitř ven vrstvami platiny, niklu, směsí platiny a niklu a na povrchu oxidovaným grafenem. Na snímku z rastrovacího elektronového mikroskopu ji vidíme na obrázku (D.Vilela et al., Graphene-Based Microbots for Toxic Heavy Metal Removal and Recovery from Water, Nano Lett., 2016, 16 (4), pp 2860–2866, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00768). Olovnaté ionty z okolí se snadno adsorbují na kyslíkových atomech oxidovaného grafenu. Ostatní vnitřní vrstvy slouží k ovládání. Za přítomnosti peroxidu vodíku H2O2 ho nejvnitřnější platinová vrstva rozkládá a bublinky unikajícího plynného kyslíku trubičku postrkují. Toho lze využít spíše k lokálnímu promíchávání kontaminované vody pro zlepšení účinnosti. Makroskopického pohybu dosáhneme působením magnetického pole na niklovou vrstvu. Trubičky tak můžeme z čištěného prostředí získat zpět a v kyselém prostředí olovnaté kationy deadsorbovat do roztoku a znovu využít. Pro dosažení příslušného tvaru se využívá postupné elektrolytické vylučování jednotlivých vrstev do pozlacených konických pórů polymerní membrány.

Franta Flinta 26.4.2016: A směsná vrstva Pt/Ni funguje jako co? Je v pořadí tuším třetí.

27.4.2016: Jenom mezivrstva, aby oxidovaný grafen pěkně přilnul.

 
Odeslat komentář k článku "Zajímavé zařízení "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zajímavé zařízení " e-mailem

Diskuse/Aktualizace