Zajímavý iontový vodič

11.4.2009

Italsko-maďarský chemický tým z Universita di Parma a Maďarské akademie věd připravil polymerní sloučeninu [Li4C60]n, která se vyznačuje poměrně vysokou iontovou vodivostí kolem 1 S/m za pokojové teploty. Lithné kationy leží v dutinách mezi mnohem většími záporně nabitými navzájem propojenými fullereny C60. Energetické bariéry, které brání přechodu lithných iontů z jedné dutiny do druhé jsou poměrně malé (200 meV), takže se materiál vykazuje iontovou vodivost. Zvažuje se jeho užití jako elektrodového materiálu v lithných článcích.

 
Odeslat komentář k článku "Zajímavý iontový vodič "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zajímavý iontový vodič " e-mailem

Diskuse/Aktualizace