Zakladatel českého jaderného výzkumu slaví devadesátiny

21.4.2009
prof.Čestmí Šimáně

Tisková zpráva AV ČR:

Prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc., vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR, doma i v zahraničí uznávaná osobnost v jaderných oborech, se 9. května tohoto roku dožívá v plné duševní svěžesti devadesáti let.

Po skončení války se Čestmír Šimáně, opavský rodák, absolvent Vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Brně, věnoval studiu elektroniky a jaderné fyziky, v letech 1947 až 1949 absolvoval studijní pobyt v Paříži na College de France u prof. F. Joliota-Curie. V roce 1948 nastoupil jako první zaměstnanec Ústavu pro atomovou fyziku prof. Petržílky a vybudoval Laboratoř jaderné fyziky v Hostivaři, která byla vybavena elektrostatickým urychlovačem protonů a deuteronů. Byl ředitelem Fyzikálního ústavu ČSAV, od roku 1955 prvním ředitelem nově založeného a budovaného Ústavu jaderné fyziky v Řeži. Od roku 1961 vedl divizi Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. Po návratu domů nastoupil jako vedoucí Katedry jaderných reaktorů ČVUT v Praze, kde se roku 1967 stal děkanem FTJF (nyní FJFI), a to až do roku 1972. V r. 1973 byl zvolen místoředitelem Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně a zastával toto místo až do roku 1977.

Je autorem celé řady knih a publikoval v časopisech z oblasti elektrotechniky a elektroniky, jaderné fyziky, neutroniky, reaktorové fyziky, aplikací jaderných metod, jaderné přístrojové techniky. Byl členem mnoha československých delegací na mezinárodních konferencích o mírovém využití jaderné energie v letech 1955 až 1961. Po zřízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR pracuje jako člen jeho poradního sboru.

Prof. Čestmír Šimáně stále pracuje jako vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži.

Odeslat komentář k článku "Zakladatel českého jaderného výzkumu slaví devadesátiny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zakladatel českého jaderného výzkumu slaví devadesátiny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace