Zásadní problém českého chemického názvosloví

26.10.2014
struktura nové sloučeniny iridia

Kation iridia v oxidačním stupni +IX připravili v plynné fázi Sebastian Riedel z Freie Universität Berlin, Jun Li z pekingské Tsinghua univerzity, Gary J. Schrobilgen z kanadské McMaster University a Mingfei Zhou z šanghajské Fudan univerzity spolu s dalším kolegy. Jeho vzorec je IrO4+. Iridium má devět valenčních elektronů, takže se již delší dobu předpokládalo, že něco takového je možné. Doposud jsme znali pouze sloučeniny s osmimocnými prvky. Proto také české názvosloví používá osm valenčních koncovek (-ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný, -ový, -istý, -ičelý), takže nový kation je s jeho pomocí nepojmenovatelný. Mezinárodní anglické názvosloví problém nemá (iridium tetroxide cation). Zajímavý experiment by se mohl stát podnětem k zamyšlení, zdali skutečně má smysl trávit při výuce chemie tolik času procvičováním názvosloví, které je prakticky bezvýznamné. Možná by bylo vhodnější věnovat více času chemii samé, tedy pochopení, z čeho se skládá svět, který nás obklopuje.

 
Odeslat komentář k článku "Zásadní problém českého chemického názvosloví "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zásadní problém českého chemického názvosloví " e-mailem

Diskuse/Aktualizace