Zdravé proteiny pro delší život

18.5.2011
Pohybují se hlístice háďátko obecné (Caenorhabditis elegans), obr.Bob Goldstein, Wikimedia COmmons, GNU Free Documentaion License 1.2

Je známo, že thioflavin T (ThT), který váže amyloidy, zpomaluje agregaci proteinů in vitro. Pokusy s háďátkem Caenorhabditis elegans nyní ukazují, že ThT prodlužuje život a zpomaluje stárnutí. Dále inhibuje patologii působenou specifickými toxickými proteiny a expresi lidských beta-amyloidů. Tyto blahodárné účinky závisejí na faktoru tepelného šoku (HSF-1), transkripčním faktoru SKN-1, molekulárních šaperonech, autofágii a proteosomálních funkcích. Ukazuje se, že rychlost stárnutí u červů lze modulovat farmakologickým udržováním proteinové homeostáze. Na obrázku vidíme pohybují se hlístici, hermafroditické háďátko obecné (Caenorhabditis elegans), obr.Bob Goldstein, Wikimedia Commons, GNU Free Documentaion License 1.2.

Odeslat komentář k článku "Zdravé proteiny pro delší život "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zdravé proteiny pro delší život " e-mailem

Diskuse/Aktualizace