Zelenání za tmy

17.6.2010
Molekula chlorofylu je základem fotosyntézy

Některé fotosyntetické organismy, zejména z oblasti nahosemenných rostlin, jsou schopny se zelenat za tmy, což je zcela odlišné od chování krytosemenných rostlin, které k tomu vyžadují světlo. Enzym za to odpovědný je protochlorofylidoxidoreduktáza, která katalyzuje specifickou redukci dvoné vazby C17=C18 v protochlorofylidu za tvorby chlorofylidu a, což je přímý prekursor chlorofylu a. Nyní byla odkryta struktura složky enzymu z rudé fototrofní bakterie Rhodobacter capsulatus. Možný mechanismus redukce dvojné vazby tímto enzymem se podobá dobře známé dusík vázající nitrogenáze. Zdá se, že existuje evoluční příbuznost mezi molekulárními mechanismy fixace dusíku a tvorby chlorofylu za tmy.

Odeslat komentář k článku "Zelenání za tmy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zelenání za tmy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace