Zelený vědeckotechnický park

2.4.2011
Vizualice objektu po dokončení (Trigema a.s.)

Společnost Trigema dokončuje stavbu budovy Vědeckotechnického parku v Roztokách u Prahy. Naplno by měl být v provozu včetně veškeré technologie počátkem příštího roku. Moderní vědecký komplex bude sloužit aplikovanému výzkumu a vývoji spalovacích motorů, vozidel, převodovek, elektrických přenosů a hybridů, palivových článků a rychloběžných strojů. V objektu najdeme kromě jiného pět zkušeben motorů až do výkonu 400 kW. Již samotná jejich koncepce je zajímavá. V prvé řadě je jejich betonová konstrukce pomocí dilatací důsledně odděleny od zbytku budovy, jde o jakýsi dům v domě. Tím se dosáhne jejich odhlučnění, takže je není třeba budovat jako samostatný, prostorově oddělený objekt. Za zmínku stojí i fakt, že z energie, která se při zkoušení motorů uvolňuje, a která se normálně bez užitku mění na teplo, budou generátory vyrábět elektřinu, již budou dodávat do normální elektrické sítě. Moderní klimatizace umožní pro ohřev využívat i přenosu tepla z jedné části do druhé. Např. bude-li za chladného dne jižní část budovy ohřívat Slunce, lze teplo využít k vytápění v severní, chladné části.

Ing. Branko Remek, CSc, CVUT:Ve středu 13.6.2012 byla otevřena a uvedena do provozu nová zkušebna a laboratoře spalovacích motorů, elektropohonů a hybridních pohonů v budově VTP v Roztokách u Prahy. Program Centra vozidel udržitelné mobility (CVUM) navazuje na deset úspěšných let Výzkumného centra Josefa Božka (VCJB) Strojní fakulty ČVUT v Praze. Záměr CVUM je v rámci rozvoje regionů pod patronací Evropské Unie. Výzkumná činnost CVUM je hluboce provázána s potřebami českého automobilového průmyslu, včetně souvisejících oborů a propojena s celou řadou evropských projektů.

 
Odeslat komentář k článku "Zelený vědeckotechnický park "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zelený vědeckotechnický park " e-mailem

Diskuse/Aktualizace