Ženská obřízka není norma

5.11.2015

Z výzkumů Charles Effersona a jeho kolegů z Curyšské univerzity a súdánského Chartúmu vyplývá, že ženská obřízka není sociální norma. Usuzují tak na základě pohovorů s příslušníky 2.500 rodin v 45 komunitách. Infibulace je rituální odstranění některých částí ženských vnějších pohlavních orgánů, které se provádí v některých oblastech subsaharské Afriky a Středního východu. Jako sociální normu označuje sociologie standard, jež reguluje chování a prožívání jedinců ve skupině a řídí sociální jednání. S jejich pomocí se odlišuje přijatelné a nepřijatelné chování. Sociální norma vzniká v okamžiku, kdy ji akceptuje jistý prahový počet členů společenství. Při jeho překročení ji začnou akceptovat všichni. Není-li infibulace sociální normou, jak jsme se doposud domnívali, je třeba boj proti tomuto krutému zvyku vést jiným způsobem než doposud. Úsilí je třeba soustředit více do jednotlivých rodin, které stále infibulaci vnímají jako přínosnou, a nikoliv na komunitu jako celek.

 
Odeslat komentář k článku "Ženská obřízka není norma "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ženská obřízka není norma " e-mailem

Diskuse/Aktualizace