Zmapování funkce membránových proteinů

17.10.2012

Znalosti chování membránových proteinů jsou zásadní pro pochopení buněčné biologie eukaryontů. Nyní se ukazuje, že informace o proteinech s neznámou funkcí lze získat z identifikace jejich interakcí s proteiny se známou funkcí. Hydrofobní povaha komplexů membránových proteinů lze podle nových zjištění popsat pomocí afinitní purifikace v přítomnosti nedenaturujících detergentů. Dojde tak k spolupurifikaci proteinů hmotovou spektrometrií a je možno tak pořídit rozsáhlou mapu fyzikálních interakcí membránových proteinů.

Odeslat komentář k článku "Zmapování funkce membránových proteinů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zmapování funkce membránových proteinů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace