Změna magnetizace ohřátím

19.4.2012

Dosud se předpokládalo, že magnetizaci můžeme změnit pouze působením veličin vektorového charakteru, jako např. magnetickým nebo určitými typy elektrického pole. Oproti tomu ohřev magnetizace zeslabuje nebo ničí. Mezinárodní tým fyziků ze Španělska, Švýcarska, Ukrajiny, Ruska, Japonska a Nizozemí, kteří svou experimentální práci prováděli v švýcarském Paul Scherrer Institut, sanktpetěrburském Joffeho fyzikálně technickém ústavu a nijmegenské Radboud Universiteit, zjistil, že ohříváním feritových nanočástic z oxidů železa a gadolinia působením krátkých laserových pulsů lze převrátit jejich magnetizaci. Pokud by se výsledky tohoto výzkumu podařilo převést do praxe, mohlo by to znamenat významné zdokonalení magnetických pamětí.

 
Odeslat komentář k článku "Změna magnetizace ohřátím "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Změna magnetizace ohřátím " e-mailem

Diskuse/Aktualizace