Změna struktury hemoglobinu

23.9.2011
Struktura aktivního centra hemoglobinu s navázanou molekulou kyslíku. Místo ní se silnějí může vázat molekula oxidu uhelnatého. Železo při všech těchto procesech zůstává jako železnatý kation.

Oxid uhelnatý je velmi jedovatý plyn, protože reaguje s krevním barvivem hemoglobinem, které přenáší kyslík v těle. Vzniká karboxyhemoglobin, který je 300 x stabilnější. Nemůže dojít ke vzniku komplexu hemoglobinu s kyslíkem, ten nepronikne do tkání a organismus hyne udušením. Nicméně se ukazuje, že i oxid uhelnatý by mohl hrát nějakou fyziologickou roli (akademon.cz 5.2.2003, 29.7.2005). Nasvědčuje tomu i práce prof. Nigela Scruttona, který se svými kolegy z University of Manchester a dalšími spolupracovníky z University of Liverpool a Eastern Oregon University zjistil, že s vynaložením velkého množství energie se může struktura hemoglobinu změnit tak, že nevytváří komplex s oxidem uhelnatým.

 
Odeslat komentář k článku "Změna struktury hemoglobinu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Změna struktury hemoglobinu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace