Změna tvaru působením světla

2.5.2007
Struktura perfluorocyklopentenu

Japonští vědci nyní připravili krystalické látky založené na perfluorocyklopentenu, které po osvětlení vlnovou délkou 365 nm projdou trans-cis-izomerací, která vede ke změně tvaru z obdélníku na kosodélník o úhlech 82 a 98°, nebo roztáhne reverzibilně krystal o 7 %, a to během 25 mikrosekund. Osvětlení světlem o vlnové délce větší neř 500 nm pak vede k návratu k původnímu tvaru. Změna tvaru krystalu je mechanicky silný jev, který posune zlatou kuličku o průměru 50 mikrometrů směrem ke zdroji světla.

Odeslat komentář k článku "Změna tvaru působením světla "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Změna tvaru působením světla " e-mailem

Diskuse/Aktualizace