Zvýšení tepelné vodivosti plastů

28.12.2014
struktura piperidinu

Plastické hmoty jsou špatnými tepelnými vodiči, protože je tvoří jednotlivé dlouhé propletené polymerní makromolekuly. Mezi nimi se teplo špatně přenáší, takže tepelná vodivost se zpravidla pohybuje v úzkém rozmezí 0.1 - 0.5 Wm-1K-1. Dosáhnout výrazně vyšší hodnoty 1,5 Wm-1K-1 se podařilo chemickému týmu pod vedením Doc.Kevina P. Pipea a Doc.Jinsanga Kima z University of Michigan v Ann Arbor. Vyšli z rozvětveného řetězce běžného polyakrylátu. Na konce bočních postranních řetězců navázali molekuly piperidinu, jehož strukturu vidíme na obrázku. Jednotlivé makromolekuly se jejich prostřednictvím propojí vodíkovými vazbami, takže jsou vázány navzájem až stokrát silněji než běžné polymery. Tepelná vodivost tudíž prudce vzroste.

 
Odeslat komentář k článku "Zvýšení tepelné vodivosti plastů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zvýšení tepelné vodivosti plastů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace