mikroRNA kontroluje příjem kokainu specifickou signalizací

12.8.2010
struktura molekuly kokainu

Návyk na kokain je charakterizován postupnou ztrátou kontroly nad používáním drogy, ale o molekulární mechanismech regulujících náchylnost k tomuto procesu získáme stále nové údaje. Pracovníci čtyř floridských laboratoří nyní odhalili, že mikroRNA-212 (miR-212) je posílena v dorsálním corpus striatum u potkanů s vyšším přístupem ke kokainu; miR-212 tam snižuje odpověď na motivační účinky kokainu tím, že zřetelně zvyšuje stimulační účinky kokainu na signalizaci proteinu CREB (vazebný protein odpovědi na cAMP). K tomu dochází zvýšenou aktivitou Raf1 a tím sensitizací adenylylcyklázy zvýšenou tvorbou esenciálního aktivátoru CREB zvaného TORC nebo CRTC (transduktor regulovaného CREB). Striatální signalizace miR-212 hraje klíčovou úlohu v náchylnosti k návyku na kokain a odkrývá kontrolu kokainu v okruzích „mozkových odměn“, což může vést k vývoji nových léků proti návykovosti, založených na modulaci nekódujících RNA.

Odeslat komentář k článku "mikroRNA kontroluje příjem kokainu specifickou signalizací "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "mikroRNA kontroluje příjem kokainu specifickou signalizací " e-mailem

Diskuse/Aktualizace